Content Marketing eBook - Cách Lập Kế Hoạch & Triển Khai Từ A-Z

Content Marketing eBook – Cách Lập Kế Hoạch & Triển Khai Từ A-Z

Content is King – Chắc hẳn bạn chẳng còn xa lạ với câu nói này. Sản phẩm bạn có tốt đến đâu, mà không thể diễn đạt, không thể truyền tải thông điệp đến người dùng thì sản phẩm cũng sẽ sớm “đi vào dĩ vãng”. Và Content chính là cầu nối cực quan trọng giữa bạn và khách hàng.

Thông qua eBook, bạn sẽ được học:

  • Cách làm thế nào để xây dựng nền móng vững chắc cho một chương trình content marketing
  • Cách định hình & tìm kiếm khách hàng mục tiêu
  • Cách đặt câu hỏi với Why để viết nên câu chuyện của riêng bạn
  • Cách triển khai từ kế hoạch đến hành động
  • Các bài tập thực hành cho từng kỹ năng

Content Marketing eBook - Cách Lập Kế Hoạch & Triển Khai Từ A-Z

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *