Cơ chế phân phối quảng cáo Facebook

Hiểu về cơ chế phân phối quảng cáo trên Facebook

Để có sự điều chỉnh phù hợp cho việc tối ưu phân phối quảng cáo trên Facebook, bạn cần nắm bắt các yếu tố tác động đến hiệu quả quảng cáo (cạnh tranh đấu giá, độ tiếp cận người dùng mới…) thông qua Delivery Insights/Inspect

Delivery Insights (Báo cáo phân phối quảng cáo)

Đây là dashboard báo cáo đầy đủ về hoạt động phân phối quảng cáo của bạn trên Facebook. Tuy nhiên báo cáo này chỉ hiển thị khi quảng cáo của bạn đã chạy được tối thiểu 5 ngày liên tiếp với ít nhất 500 impressions.

Có hai phương thức cơ bản để xem Delivery Insights

  • Ad Manager : Nếu quảng cáo của bạn đủ tiêu chuẩn, bạn sẽ thấy “Delivery Insights” hiển thị khi rê chuột ngang qua cột “Delivery” ở tab Ad Sets

 

  • Thông báo (Business notification): Khi quảng cáo đủ tiêu chuẩn để xem “Delivery Insights”, Facebook sẽ gửi thông báo cho bạn qua thanh thông báo (Notification).

 

Có 4 thuật ngữ bạn cần hiểu khi xem Delivery Insights Dashboard

  • Audience Saturation: các chỉ số về hiển thị (impressions) & tỷ lệ % lượt người xem lần đầu thấy quảng cáo của bạn (first time impression rate). Tỷ lệ này càng cao thì càng có nghĩa quảng cáo tiếp xúc đến nhiều người dùng mới trong nhóm đối tượng mục tiêu. Ngược lại, tức người xem đã thấy quảng cáo nhiều lần, dễ dẫn đến nhàm chán & giảm hiệu quả tương tác.
  • Activity History: báo cáo các thay đổi đã xảy ra cho Ad Sets (nhóm quảng cáo) đang xem.
  • Auction Overlap: các chỉ số cho thấy việc Ad Sets trong cùng 1 account đang cạnh tranh lẫn nhau mỗi ngày (có thể do nhắm đến cùng đối tượng khách hàng mục tiêu). Tỷ lệ % overlap rate cao sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả quảng cáo. Facebook sẽ tự động loại bỏ hiển thị của quảng cáo có khả năng cạnh tranh kém hơn.
  • Auction Competition: báo cáo mức độ canh tranh trong đấu giá hiển thị mỗi ngày. Mức cạnh tranh cao (more competitive) hay thấp (less competitive) được Facebook đánh giá dựa trên thực tế cạnh tranh phiên đấu giá trong ngày (paced auction bid). Khi cạnh tranh vượt mức 20% (more competitive), hiệu quả của quảng cáo sẽ bị giảm sút do sức cạnh tranh lớn (các đối thủ sẵn sàng trả mức giá cao hơn so với mức tối đa bạn đấu giá để dành lượt hiển thị).

 

Cập nhật: Trong năm 2018, Facebook ra mắt tính năng “Inspect” cho phép xem các chỉ số Delivery Insights trực tiếp từ thanh công cụ Ads Set. Hữu ích hơn Delivery Insights khi Inspect không chỉ đưa ra các chỉ số, tính năng này còn đưa ra lời khuyên bạn nên làm gì khi nhận thấy vấn đề từ các chỉ số báo cáo.

(Post Credit: Adespresso)

SWM - Success With Marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *