10 câu hỏi đáp làm quen kỳ thi Facebook Blueprint Certification

10 Câu Hỏi Đáp Làm Quen Kỳ Thi Facebook Blueprint Professional

Facebook Blueprint Certification là chứng chỉ chuyên gia Facebook chính thức & duy nhất được Facebook công nhận. Đây là chứng chỉ bắt buộc nếu bạn muốn tham gia mảng Digital/Facebook tại các công ty đa quốc gia, các digital agency lớn trong & ngoài nước. Facebook Blueprint Certification hiện có 3 kỳ thi chính gồm:

Facebook Advertising Core Competencies Exam

Facebook Certified Buying Professional Exam

Facebook Certified Planning Professional Exam 

Trong 3 kỳ thi, Core Competencies là kỳ thi bắt buộc cho dù bạn muốn lấy chứng nhận Buying hay Planning Professional cũng đều phải vượt qua bài thi Core Competencies trước. Bản thân mình thì chỉ thi lấy chứng chỉ Buying Professional chứ không lấy chứng chỉ Planning. Thực sự không dễ dàng để vượt qua 2 kỳ thi với rất nhiều kiến thức phải nắm vững & áp lực thời gian trong mỗi lần thi. Phải qua một lần thi trượt ở kỳ thi Core mình mới hiểu hơn về kỳ thi này & rút ra được nhiều kinh nghiệm hữu ích ???

Mình đã bắt đầu tìm hiểu & làm quen kỳ thi này lần đầu với bộ 10 câu hỏi đáp được chia sẻ trong một Facebook Group chuyên về Facebook Blueprint Exam. Cảm thấy rất hữu ích nên mình lưu lại & chia sẻ với các bạn. Lưu ý rằng kỳ thi Facebook Blueprint Certification tính tới thời điểm này vẫn chưa có tiếng Việt nên các bạn cần làm quen với các câu hỏi đáp bằng tiếng Anh nếu thực sự nghiêm túc muốn lấy chứng chỉ Facebook Blueprint Professional hen ! Tìm hiểu thêm về Facebook Blueprint Professional Certification

Sau đây là 10 câu hỏi đáp làm quen kỳ thi Facebook Blueprint Professional Exam

DOWNLOAD FILE (PDF, 412KB)

SWM - Success With Marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *