Facebook Marketing

Cách thiết lập, chạy quảng cáo & các thủ thuật hay trong Facebook Marketing

10 câu hỏi đáp làm quen kỳ thi Facebook Blueprint Certification

10 Câu Hỏi Đáp Làm Quen Kỳ Thi Facebook Blueprint Certification

  10 Câu Hỏi Đáp Làm Quen Kỳ Thi Facebook Blueprint Certification Facebook Blueprint Certification là chứng chỉ chuyên gia Facebook chính thức & duy nhất được Facebook công nhận. Đây là chứng chỉ bắt buộc nếu bạn muốn tham gia mảng Digital/Facebook tại các công ty đa quốc gia,...

Cơ chế phân phối quảng cáo Facebook

Hiểu về cơ chế phân phối quảng cáo trên Facebook

Hiểu về cơ chế phân phối quảng cáo trên Facebook Để có sự điều chỉnh phù hợp cho việc tối ưu phân phối quảng cáo trên Facebook, bạn cần nắm bắt các yếu tố tác động đến hiệu quả quảng cáo (cạnh tranh đấu giá, độ tiếp cận người dùng...