Digital Marketing

Phương thức lập kế hoạch & Đo lường hiệu quả trong Digital Marketing

KPI là gì? 16 chỉ số KPI quan trọng trong Digital Marketing

KPI là gì? 16 chỉ số Marketing KPI quan trọng bạn cần biết

KPI là gì? 16 chỉ số Marketing KPI quan trọng bạn cần biết KPI là chỉ số mà mọi doanh nghiệp đều sử dụng trong đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh nói chung và marketing nói riêng. Tuy nhiên, trên thực tế KPI có muôn hình vạn trạng,...