Content Marketing foundation

2 yếu tố nền tảng để bắt đầu với Content Marketing

Để bắt đầu xây dựng một kế hoạch content marketing hiệu quả, bạn cần định hình rõ 2 yếu tố quan trọng đầu tiên đó là:

1- Hiểu rõ mục tiêu của bạn cần gì

  • Bạn muốn nâng cao độ nhận biết cho thương hiệu?
  • Bạn muốn thu thập email để xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng?
  • Bạn muốn nuôi dưỡng mối quan hệ lâu dài với khách hàng của mình?
  • Bạn muốn chuyển đổi những người quan tâm thành khách hàng thực sự?
  • Bạn muốn giữ chân khách hàng và/hoặc tăng sức mua của họ (up-sell/cross-sale)?
  • Bạn muốn khách hàng trở thành đại sứ cho thương hiệu?

2- Xây dựng định hướng chung cho nội dung (content mission statement) để làm cơ sở nhất quán cho tất cả các hoạt động

  • Đối tượng nhắm đến cho content của bạn là gì? Định hình nhóm đối tượng nào bạn có thể giúp ích nhiều nhất với các nội dung chia sẻ của mình.
  • Nội dung truyền tải của content là gì? Định hình các loại thông tin bạn sẽ viết xuyên suốt.
  • Mục tiêu bạn mong muốn ở người xem với bài content của mình là gì? Bạn muốn người xem sẽ làm được những gì sau khi đọc nội dung chia sẻ của bạn.

Tips: Trong xây dựng content markeitng, không nên nhắm đến “tất cả”. Hãy cụ thể hóa nhóm đối tượng bạn muốn nhắm đến và cố gắng hiểu họ càng rõ càng tốt. Tuy rằng vẫn có thể nhắm đến nhiều nhóm đối tượng cùng lúc cho một nội dung chia sẻ, nhưng bạn cần chú ý tìm hiểu xem nhu cầu thông tin của các nhóm có khác nhau không (ví dụ: cùng có nhu cầu tìm hiểu về tài chính, vậy nhưng điều mà một chủ start-ups/SMEs tìm kiếm có giống với một bạn sinh viên, hay một nhân viên kế toán tìm kiếm không). Nếu có sự khác biệt, bạn nên cân nhắc phân chia nội dung sao cho phù hợp.

(Post Credit: Content Marketing Institute)

SWM - Success With Marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *