Content Marketing

Nghệ thuật viết & Tối ưu kênh Content Marketing

Làm sao để xác định KPIs hiệu quả trong Content Marketing?

Làm sao để xác định KPIs hiệu quả trong Content Marketing?

Làm sao để xác định KPIs hiệu quả trong Content Marketing là câu hỏi làm khó không chỉ bản thân người làm content mà còn cả các Marketers, chủ doanh nghiệp & bất kỳ ai quan tâm đến việc quản lý hiệu quả kênh content marketing. Khác với các campaign/...

Ý tưởng content

Kho ý tưởng Content đủ để bạn viết suốt 12 tháng

Kho ý tưởng Content đủ để bạn viết suốt 12 tháng Nếu bạn đang đau đầu tìm kiếm ý tưởng cho content của mình thì đây là kho ý tưởng đủ để bạn viết suốt 12 tháng. 1. Thông tin hướng dẫn mua hàng Trước khi quyết định mua bất...

2 yếu tố nền tảng để bắt đầu với Content Marketing

2 yếu tố nền tảng để bắt đầu với Content Marketing

2 yếu tố nền tảng để bắt đầu với Content Marketing Để bắt đầu xây dựng một kế hoạch content marketing hiệu quả, bạn cần định hình rõ 2 yếu tố quan trọng đầu tiên đó là: 1- Hiểu rõ mục tiêu của bạn cần gì Bạn muốn nâng cao...