Content Marketing

Nghệ thuật viết & Tối ưu kênh Content Marketing

Ý tưởng content

Kho ý tưởng Content đủ để bạn viết suốt 12 tháng

Kho ý tưởng Content đủ để bạn viết suốt 12 tháng Nếu bạn đang đau đầu tìm kiếm ý tưởng cho content của mình thì đây là kho ý tưởng đủ để bạn viết suốt 12 tháng. 1. Thông tin hướng dẫn mua hàng Trước khi quyết định mua bất...

2 yếu tố nền tảng để bắt đầu với Content Marketing

2 yếu tố nền tảng để bắt đầu với Content Marketing

2 yếu tố nền tảng để bắt đầu với Content Marketing Để bắt đầu xây dựng một kế hoạch content marketing hiệu quả, bạn cần định hình rõ 2 yếu tố quan trọng đầu tiên đó là: 1- Hiểu rõ mục tiêu của bạn cần gì Bạn muốn nâng cao...