64 nước cờ trên bàn thương lượng

64 nước cờ trên bàn thương lượng

64 nước cờ trên bàn thương lượng là cuốn sách nổi tiếng của tác giả Roger Dawson (bản dịch dài 256 trang). Ở bài viết này mình chia sẻ bản tóm tắt do mình tự ghi chép lại các ý chính cốt lõi của cả quyển sách, gói gọn chỉ trong 19 trang giấy. […]

Read More